Zhejiang Fuheng Knitting Socks Co.,Ltd
 
Add£ºNie Sanli Industrial Park Yiwu
Tel£º0579-85071236
Fax£º0579-85072222¡¡
¡¡ ¡¡ 0579-85368688
Contact£ºZhu hongxia¡¡
Mobile:(0)13868975288
Website£ºhttp://www.zjfuheng.com
E-mail:sale@zjfuheng.com

¡ó Address£ºNie Sanli Industrial Park Yiwu City,zhejiang China

¡ó Tel£º0086-579-85071236

¡ó Fax£º0086-579-85072222¡¡85368688

¡ó Manager£ºZhu hongxia

¡ó Mobile£º(0)13868975288

¡ó Account£ºAgricultural bank of Yiwu

¡ó No.£º95599 0038 00117 40514

¡ó Name£ºZhu Youfu

¡ó Mail£ºsale@zjfuheng.com

¡ó Website£ºhttp://www.zjfuheng.com

 
 
Copyright 2004-2010 Zhejiang Fuheng Knitting Socks Co.,Ltd All Rights Reserved
Tel£º0579-85071236 Fax£º0579-85072222¡¡85368688
E-mail:sale@zjfuheng.com Address£ºNie Sanli Industrial Park Yiwu City,zhejiang China¡¡Technical Support£ºShiji Net